2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 30.4.2019, Sk 4,32-37 

K šíření evangelia v prvotní církvi pomáhala jednota a majetková soucitnost věřících. Kéž i my jsme „jedno srdce, jedna duše“... 

 

středa po 2. neděli velikonoční, Pustějov, 1.5.2019, Sk 5,17-26 

„Hlásejte všechna slova života“ – Slovo o Kristu, slovo o spáse se nemůže zamlčovat. Tak, jako apoštoly, i my máme svědčit nejen slovem, ale i svým životem... 

 

čtvrtek po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 2.5.2019, Sk 5,27-33 

Peter v síle DS neochvějně vyznává, že Kristus byl umučen a že vstal z mrtvých, a pro tuto víru je ochoten i trpět... 

 

pátek po 2. neděli velikonoční (sv. Filip a Jakub), H.Životice, 3.5.2019, Sk 5,34-42 

Apoštoly (mezi ni samozřejmě i Filip a Jakub) byli neochvějnými svědky Zmrtvýchvstalého. Pro tuto víru a hlásání radostné zprávy byli ochotní i trpět, a protože „pochází-li toto dílo od Boha, nepodaří se vám ty lidi zničit“ 

 

sobota po 2. neděli velikonoční, Pustějov, 4.5.2019, Sk 6,1-7

Pro věřícího je potřebné čerpat sílu z božího slova i eucharistie; a to nás pak více uschopňuje pro službu...