6.1.

6.1. Zjevení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.1.2016 

Příběh o narození Spasitele a mudrcích od východu známe jistě všichni. Je ale otázkou, jestli se nestal spíše koloritem patřícím k vánoční pohodě, než aby byl zrcadlem, ve kterém spatříme sebe sama. - Co nám tímto příběhem Bůh říká i dnes, po dvou tisících letech od oné události? Skutečnost, že mudrci od východu vážili tak dlouhou cestu, ukazuje, že oním nově narozeným králem neměl být jen tak někdo. V Izraeli bylo mnoho králů, ale kromě Šalamouna a Chizkijáše žádného jiného nikdo navštívit nepřišel. Mudrcům muselo být jasné, že jde o krále zcela odlišného. Proto podnikli tak namáhavou cestu... V tomto příběhu měli důležité informace dvě skupiny lidí. Jedni věděli, že se narodil; a ti druzí zase věděli, kde... – První slupina, tedy tzv. „pravověrní Izraelité“ sice znali Písmo, ale nevěděli, že se něco stalo, že už je zde. O Mesiáši věděli z Písma všechno, ale bylo jim to málo na to, aby udělali pár kroků a setkali se s ním. Proč? Zcela jistě v tom byla i politická korektnost, protože by tím dali najevo neúctu ke králi, který aktuálně panoval. A tak obavy z politické moci (a možná i snaha uchovat si své společenské postavení) jim zabránily jít se poklonit tomu, na něhož čekal Izrael po mnoho staletí... – Do druhé skupiny patří tzv. „pohané“ , kteří měli ve srovnání se znalci Písma z Božího lidu omezené množství informací (i ty, které měli, byly z opravdu zvláštních zdrojů): jen „hvězda“... Nebylo toho mnoho, ale stačilo to k tomu, aby se jejich život dal do pohybu. A protože i na to málo zareagovali a hodně obětovali, aby se do Izraele dostali, Bůh jim poskytl další vedení. Přestože od zákoníků věděli, že mají jít do Betléma, Bůh sám se rozhodl, že je povede až ke dveřím, za kterými byl ten, kterého hledali... Čemu nás učí tento příběh? Kdo následuje i malé světlo a náznaky Božího vedení, bude veden i nadále a dojde až ke Spasiteli; setká se s ním tváří v tvář... - Kdo však nebere vážně Písmo – tedy Hospodinova slova v něm napsaná, a také příklad druhých; nerozpoznává znamení časů a přírodních ukazatelů; nevychází ze svého egoismu a uzavřenosti,... Spasitele pravděpodobně nikdy nespatří... Písmo a „hvězdy“ jsou však zatím stále k dispozici pro každého, kdo se touží vydat na cestu...