3. adventní týden

18.12., Kujavy, Hl.Životice, 18.12.2018, Jer 23,5-8 

V první části Jeremiášova proroctví se hovoří o „novém králi“ na Davidově trůně. Vztahuje se to však na Mesiáše, „který bude panovat moudře a konat spravedlnost“... 

 

19.12., Pustějov, 19.12.2018, Sdc 13,2-25 

Samsonovo narození je příkladem víry a splnění Božího příslibu, vždyť „Bohu není nic nemožné“... 

 

20.12., Kujavy, 20.12.2018, Iz 7,10-14 

Bůh ústy proroka Izaiáše přislibuje narození „Emanuela“ - co se překládá „Bůh s námi“, který bude naplněním všech Božích přislíbení... 

 

21.12., Hl.Životice, 21.12.2018, Pís 2,8-14 

Ačkoli je první čtení poezie o lidské lásce, můžeme v tom vidět obraz Boží lásky, která se projevila v narození jeho Syna pro vykoupení lidstva... Radost ze spásy je vyjádřena, i v žalmu i v evangeliu... 

 

22.12., Pustějov, 22.12.2018, 1 Sam 1,24-28 

Dnešní Boží slovo ukazuje příběh dvou žen (Anny a Marie), kterým Bůh změnil život zázračným početím syna. Obě jsou Bohu vděčné a zpívají mu svůj chvalozpěv…