23. týden v mezidobí

úterý po 23. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 10.9.2019, Kol 2,6-15 

Ve křtu jsme přijali víru. Ale, tak jak dospíváme a získáváme vědomosti, musí i naše víra neustále růst a prohlubovat se; a má nás to vést k ještě větší vděčnosti Bohu za vše... 

 

středa po 23. neděli v mezidobí, Pustějov, 11.9.2019, Kol 3,1-11 

Křesťan se ve křtu stal novým člověkem. Zemřel a byl vzkříšen v Ježíši Kristu. Důkazem jeho rozhodnutí a odhodlání je i změna života... 

 

čtvrtek po 23. neděli v mezidobí, Kujavy, 12.9.2019, Kol 3,12-17 

Poté (včerejší čtení) co Pavel vyjmenoval neřesti starého člověka, předkládá soubor ctností. Láska je svorník dokonalosti a všechno spojuje... 

 

pátek po 23. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 13.9.2019, 1 Tim 1,1-14 

Pavel si v pokoře uvědomuje, kým dříve byl a kým se dnes z Boží milosti stal. Za dar apoštolského povolání je Bohu vděčný... 

 

sobota po 23. nedělen v mezidobí (Povýšení sv.Kříže), Pustějov, 14.9.2019, Flp 2,6-11 

Pavel se po svém obrácení stává vytrvalým hlasatelem Boží lásky a spásy, když hovoří o smrti a vzkříšeni JK. Toto je tak důležité, že to není pouze obsahem jednoho hymnu, ale dá se říct, že to bylo obsahem celoživotního kázání...