6. velikonoční neděle

6. neděle velikonoční (první sv. přijímání) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 26.5.2019 

Sk 15,1-29 Ž 67 Zjv 21,10-23 Jn 14,23-29 (podle knihy: Nebraňte dětem přicházet III./C, str.72) 

 

Pomůcky: Krabice zabalená jako dárek (může být třeba jen obálka A5). Po sundání obalu je vidět nápis Slovo. V krabici (obálce) je další krabice (obálka) - dárek s nápisem Duch svatý, uvnitř další s nápisem pokoj - Šalom. Představte si takovou situaci: někdo, na kom vám hodně záleží, odjíždí na delší dobu pryč. Už dopředu víte, že se vám po něm bude stýskat. Jak bude takové loučení vypadat? ... Ano. a) Slíbíte si , že si budete psát nebo volat, takže nezůstanete úplně osamocení... b) možná dostanete i nějaká ponaučení... c) možná si vyměníte třeba nějaký dárek, který vám má připomínat blízkost nepřítomného člověka a usnadnit odloučení... Když se podíváme na dnešní evangelium, zjistíme, že podobné bylo i loučení Pána Ježíše s apoštoly. Ujistil je, že po jeho odchodu nezůstanou sami; dal ponaučení, že mají zachovávat jeho slovo; a odevzdal jim dar - Boží pokoj... Možná bychom si o těchto jednotlivých položkách mohli říci něco víc. Mám zde totiž "dar", který symbolicky skrývá to, o čem jsme právě mluvili... (Obálka - vytáhneme z ní nápis „SLOVO“ + na druhé straně listu „EUCHARISTIE“) Slovo. Pán Ježíš řekl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek." Slyšeli jste dobře? Tady se neslibuje, že: kdo bude zachovávat Boží slovo, dostane se "jednou (kdysi)" do nebe... Tady si Bůh sám u něj udělá příbytek! Teď! Zde! - Takový člověk bude žít už nyní na zemi s Bohem. A to přece stojí za to: stále znovu a znovu se učit žít podle Ježíšových slov, které nám zanechal v Bibli... (A mohu ještě přidat, že v Bibli se nachází také příslib, který nám zanechal Pán Ježíš při poslední večeři – že nám dává sám sebe v podobě chleba i vína, které se ve mši promění v jeho Tělo a Krev, tedy v Eucharistii - a vy za chvíli také přijmete Pána Ježíše...) (z původní obálky - vytáhneme další obálku s nápisem „DUCH SV.“ a z ní nápis „ŠALOM = POKOJ“) Duch Svaty. Na to, abychom se seznámili s Božím slovem, v podstatě stačí mít Bibli, umět číst nebo mít někoho, kdo mi z Bible čte... S porozuměním Božírnu slovu už je to těžší. A žít podle něho je ještě těžší!.... - Nejtěžší ano, ale ne nemožné. Pochopit a žít Boží slovo nás má naučit právě Pánem poslaný Duch svatý. Po seslání Ducha svatého (my to budeme slavit za 2 týdny) apoštoly pochopili celé Ježíšovo učení a v jeho síle žili a šířili ho. Duch svatý na svět přišel, ale nikdy ho neopustil. Je s námi stále. Jen na nás je, chceme-li využít jeho pomoci. Duch svatý nás učí: jak správně chápat Ježíšovo slovo; otvírá naše srdce, abychom je přijali za návod ke svému životu; dává sílu, abychom je dokázali uskutečnit... (z druhé obálky - vytáhneme nápis „ŠALOM = POKOJ“) Šalom = pokoj. Ježíšovo slovo nás uvádí na cestu s Bohem, Duch svatý nás na ní posiluje, abychom dosáhli šalom... "Ne takový, jaký dává svět," - upozorňuje Pán Ježíš. Tedy ne „klid“ od všeho a od všech; ne klid, kdy se nám všechno daří a my se nemusíme nad ničím trápit a zlobit... Ale klid jako souhrn všech Božích darů. Pokoj, v němž cítíme přímo hmatatelně Boží přítomnost i Boží lásku... Tři veliké dary, které zanechával v dnešním evangeliu Pán Ježíš apoštolům při loučení, neexistují samostatně. Vyrůstají jeden z druhého: jako křesťané posloucháme Boží slovo, Duch svatý nám pomáhá si z něho vzít ponaučení, abychom dosáhli pro sebe i pro své okolí Božího pokoje. (Proto jsem zde měl dnes obálky, které nebyly samostatné, ale skrývala jedna druhou.) Nechme se Duchem svatým vést po cestě Božího slova; přijímejme s čistým srdcem Eucharistii; abychom zráli k přijetí a věčném prožívání Božího pokoje...