4. velikonoční neděle

4. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.5.2019 Sk 13,14-52 Ž 10 Zjv 7,9-17 Jn 10,27-30 

Na první poslech by dnešní krátké evangelium mohlo vyznít tak, že se nás to vlastně ani netýká: vždyť, kdo by chtěl být nějakou „ovcí“? Anebo ze slov: „Nikdo mi je nevyrve z rukou“ můžeme mylně vyvodit, že máme „zaručený příslib spásy“ a o nic se nemusíme již starat... - Jenže tato slova je třeba zasadit do kontextu toho, co Ježíš říká v první větě: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a ony jdou za mnou“. Ovce slyší Ježíšův hlas, tedy Boží slovo, a jdou za Ježíšem - tedy nejen slyší, ale i poslouchají, konají, jak jim Slovo říká. Právě jen za těchto podmínek je spása jistá - neboť právě jen ty, kdo slyší Boží slovo a žijí podle něj, nikdo Otci nevyrve z rukou... Také v prvním čtení se setkáváme se stejnou skutečností: Pavel a Barnabáš v síle Ducha hlásají Slovo v Antiochii, a mnoho lidí je slyší a přijímá. Avšak někteří, jimž je Slovo přednostně určeno díky jejich původu, „slyšíce neslyší“. Účinek Slova je v nich překryt něčím zcela jiným: „Když viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí.“ Proto jim Petr říká ona tvrdá slova o tom, že když Slovo nepřijali, nebudou mít podíl na věčném životě. Dělící čára zde vůbec nejde mezi židy a pohany, ale mezi těmi, kteří Slovo přijímají; a těmi, kteří je nepřijímají... Výpověď dnešních čtení je důležitá právě v současné době, kdy se naše srdce může snadněji než kdy předtím zaplnit skutečnostmi, které nedovolí Božímu slovu vejít a proměnit nás... Žijeme-li v permanentním stresu, bombardováni hlukem a barevnými vjemy; vnitřně rozptýleni tisícerými myšlenkami a činnostmi; nebo zmítáni emocemi a chaosem: nedáváme pak Božímu slovu příliš velkou šanci na účinnost... --- V obrazu Dobrého pastýře se nám otvírá bezpečná cesta pro šťastný a plnohodnotný život. Ježíš jako Dobrý pastýř nás živí. Jako kouč nás doprovází, vede, ba navíc bere na ramena, abychom dosáhli trvale svého cíle a věčné blaženosti... Ježíš nás v dnešním evangeliu krátce, ale jasně ubezpečuje, že otvírat se jeho Slovu je jistá a bezpečná cesta. - Pokud budeme skutečně slyšet jeho hlas, a slyšíce jít za ním, nikdo a nic nás od něj nevzdálí...