4. velikonoční týden

(sv.Matěj), Kujavy, H.životice, 14.5.2019, Jn 15,9-17 

Ježíš v rozlučkové řeči při Poslední večeři nás ujišťuje, že pokládá za nás svůj život, protože nás miluje; a my máme „zůstávat v jeho lásce“ zachováváním jeho přikázání; a to nás pak naplní radostným svědectvím... 

 

středa po 4 neděli velikonoční, Pustějov, 15.5.2019, Sk 12,24-13,5 

Ježíš přišel na svět, abychom vírou v něho měli život.... - Povolání je věcí Boha, ale vyžaduje také souhlas a odpověď člověka. Pavel pak jel v síle DS a kázal evangelium... 

 

sv. Jan Nepomucký, Kujavy, 16.5.2019, Řím 8,31-39 

Pavel žasne na dílem DS v životě křesťana, když vidí jak veliká je Boží láska, kterou ani náš hřích nemůže narušit... 

 

pátek po 4. neděli velikonoční, H.Životice, 17.5.2019, Sk 13,26-33 

Pavel ve svém kázání vyzdvihuje to, co má s posluchači společné – tedy že jsou z Abrahámova rodu; pak zvěstuje Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. 

 

sobota po 4. neděli velikonoční, Pustějov, 18.5.2019, Sk 13,44-52 

Samozřejmě Boží slovo je určeno všem, vždyť v něm je život... Protože židé radostnou zvěst odmítli, Pavel začal hlásat evangelium i pohanům, a díky Bohu, tito se pak obraceli...