1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 2.12.2018 

Jer 33,14-16 Ž 25 1 Sol 3,12-4,2 Lk 21,25-36 

Vstoupili jsme do nového církevního roku, tedy začíná advent. Maranatha (Pán přichází)! Adventní období má dvojí význam: 1) je časem přípravy na slavnost Narození Páně, v němž se připomíná první příchod Božího Syna na tuto zem a 2) zároveň je to doba, kdy se touto připomínkou zaměřuje naše pozornost na očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků. V našem pojetí je „konec věků“ čas, jenž se nám i podle Písma Svatého může jevit jako „čas hrůz a katastrof“. Katastrofou je však jen pro ty, jimž ztěžkla srdce pozemskými starostmi, a nemyslí na konec a na Pánův příchod. Ale pro ty, jež bdí a očekávají Pána, platí: „vzpřimte se a zvedněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“... Jako křesťané nemáme plakat nad tím, že se stále nedaří vybudovat lepší a spravedlivější společnost či držet na uzdě živly přírody... Naopak: máme pozvednout svou hlavu, hledět výš nad všechny tyto nezdary a přicházející pohromy, a svou naději upínat ke Kristu, který si přijde pro své věrné. - Jenom ten, kdo neupne svůj život k nestřídmosti a starostem, ale naopak (jak říká druhé čtení): „má lásku jeden k druhému; je bezúhonní a svatí...“, a evangelium pokračuje - „se modlí...“; nebude zmírat strachem a propadat úzkostem, ale naplněn radostí ho bude vyhlížet... Pohádky, které jsme jako děti rádi četli nebo je sledovali v televizi, občas končily známým: „Zazvonil zvonec a pohádky je konec.“ Kristus v evangeliích hovoří o mnoha tématech a jedním z nich je i konec nám známého světa a jeho viditelný příchod ve slávě. Než se Kristus vrátí, budou mnohá znamení. Bůh si totiž nepřeje, abychom byli překvapeni a zaskočeni. To se stane jen těm, kdo tuto pravdu Písma odsouvali do pozadí a žili především pro tento svět a své zájmy. Pro ty budou tato znamení velkým neštěstím, protože jim udělají čáru přes rozpočet, tedy jejich plány a falešné naděje... Ti, kdo ve svém životě usilovali o to, aby se sblížili s Kristem a pro něho každý den umírali svému sobectví, to bude příslib, že pohádka (i když s hororovými prvky) opravdu končí a blíží se ta nejkrásnější skutečnost - věčná blaženost... - Nebojme se tedy: Maranatha (Pán přichází)!