5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 22.5.2019, Sk 14,19-28 

Pavlova evangelizační mise v Lystře začala uctíváním, končila kamenováním... Pavla nezastavili žádné překážky, ale stále hlásá radostnou zvěst a utvrzuje ostatní ve víře... 

 

pátek po 5. neděli velikonoční, H.Životice, 24.5.2019, Sk 15,22-31 

Ježíš nás nazývá svými přáteli, pokud děláme podle jeho slov, a to nás dále uschopňuje oslavovat a chválit Boha... 

 

sobota po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 25.5.2019, Sk 16,1-10 

Tak jako DS apoštolům někde zabránil a jinde zase přikázal hlásat evangelium, tak potřebujeme ducha rozlišování, protože i když je to dobré a nám se to líbí, nemusí to být Boží vůle...