2. adventní týden

úterý po 2. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 11.12.2018, Iz 40,1-11 

Lidu v babylonském zajetí zaznívají útěšná slova proroka Izaiáše. Hříchy jsou již zajetím odčiněny, je potřebné připravit Bohu cestu, a Bůh (protože je věrný) své zaslíbení uskuteční v čase... 

 

středa po 2. adventní neděle, Pustějov, 12.12.2018, Iz 40,25-31 

Izaiášova poezie dodává lidu odvahu a naději. Vždyť ten, kdo všechno stvořil; může nemít dostatek možností, aby člověka zachránil? 

 

čtvrtek po 2. adventní neděle, Kujavy, 13.12.2018, Iz 41,13-20 Izaiášovo proroctví opět mluví o vykupiteli. Ačkoli to zaznívá celým adventem, je to proto, že vtělení a vykoupení jako nesmírný Boží dar, potřebuje i důslední přípravu... 

 

pátek po 2. adventní neděle, Hl.Životice, 14.12.2018, Iz 48,17-19 

Izaiáš zvěstoval vysvobození z babylónského vyhnanství. Obrovská zaslíbení platí však i pro nás, ovšem jsou spojena s konkrétní podmínkou... 

 

sobota po 2. adventní neděle, Pustějov, 15.12.2018, Sir 48,1-11 

Boží slovo si dnes všímá postavu Eliáše, který se stal symbolem příchodu Mesiáše. Ve významných osobnostech nebo v znameních doby můžeme zachytit Boží poselství právě pro nás...