vánoční období

3.1., čtvrtek, Kujavy 3.1.2019, 1 Jn 2,29-3,6 

Bůh se stal člověkem, aby nás pozvedl na svoji úroveň. Jsme jeho adoptivní děti, a proto se musíme usilovat, abychom se od něho hříchem neoddalovali… 

 

4.1., pátek, H.Životice 4.1.2019, 1 Jn 3,7-10 

Bůh se stal člověkem, aby nás vykoupil. Skrze Krista jsme adoptivní boží děti. První čtení nás povzbuzuje připodobňovat se Ježíšovi v lásce k Bohu a bližnímu... 

 

5.1., sobota, Pustějov 5.1.2019, 1 Jn 11-21 

První čtení dává jakoby rovnítko mezi „hněvat se na někoho“ a „někoho zabít“. Ale proto, že Ježíš položil za nás svůj život, máme i my otvírat své srdce jiným...