2. postní týden

sv.Josef, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.3.2019

Dnes si na sv. Josefovi všimneme, že ačkoli spal, po probuzení udělá vše, co se od něho žádá... Je to obraz člověka s otevřeným srdcem. Josef je ale neje-nom naslouchající, ale je zároveň připraven uskutečnit Boží vůli... - Začíná to prvním setkáním s andělem, ve kterém ho uvádí do tajemství Božího mateřství Marie, a tak mu mění jeho tichý a skromný život... Ačkoli Josef mlčí, s vytrvalostí bojovníka přijímá Boží úkol. Stává se ochráncem rodiny. Musí opustit Nazaret a kráčet do Betléma... Ale tady ho místní nepřijmou, proto na-chází dočasný útulek pro rodinu ve stájí za městem, kde se Ježíš narodí... A pak přijde další setkání s andělem, které Josefa vede do exilu, do Egypta. Sdílí tam osud bezdomovce, azylanta, cizince, který nikam nepatří a on se musí o rodinu postarat... A potom přijde onen stresující zážitek, kdy se jim dvanáctiletý Ježíš ztratí. (Tyto tři dny Ježíšově nepřítomnosti jsou již současně předobrazem ta-jemství tří dnů mezi křížem a zmrtvýchvstáním). Písmo sice nechává Josefa ml-čet; nevíme ani kdy se narodil ani kdy zemřel, ale Josef po celý svůj život zůstává věrný Božímu povolání a zodpovědně plní svůj úkol... Josefův život, ačkoli mlčící, není pyšnou seberealizací, nýbrž sebezapře-ním a aktivní realizací Božích plánů... A tak Josef, který se vzdává sám sebe a který současně předem následuje Ukřižovaného, ukazuje cestu věrnosti, cestu zmrtvýchvstání a života...

 

čtvrtek po 2. postní, Kujavy, 21.3.2019, Jer 17,5-10 

Jeremiáš se zamýšlí nad kořeny požehnání a prokletí. Přirovnává to stromu zasazeného na poušti nebo u vody. Bůh zkoumá srdce člověka a odplácí podle našich skutků...