5. postní týden

úterý po 5. postní, Kujavy, Hl.Životice 9.4.2019, 4 M 21,4-9 

Člověk je náchylný k neustálému reptání a stěžování si, podobně jako Izraelité v prvním čtení. Pro psychickou pohodu však prospívá pozitivní myšlení, vděčnost a důvěra v Boha... 

 

středa po 5. postní, Pustějov, 10.4.2019, Dan 3,14-95 

Příklad věrnosti Bohu z prvního čtení nás učí, abychom se nedali zviklat těžkostmi, vždyť Bohu na nás záleží a je vždy s námi... 

 

čtvrtek po 5. postní, Kujavy, 11.4.2019, 1 M 17,3-9 

Bůh uzavírá s Abrahámem smlouvu lásky. Bůh miluje každého stejnou láskou, avšak hojnost svého požehnání dává těm, kdo v něho věří upřímně a vytrvale... 

 

pátek po 5. postní, Hl. Životice, 12.4.2019, Jer 20,10-13 

Jeremiáš si je vědomí svého poslání, i když často bolestně prožívaného. Z jeho „nářků“ nemluví nenávist, nýbrž bolest a zároveň přesvědčení, že Bůh je na jeho straně. Toto všechno vyvrcholí v vděčný chvalozpěv... 

 

sobota po 5. postní, Pustějov, 13.4.2019, Ez 37,21-28 

Ezechiel vykresluje konečný obraz sjednocení. K němu spějeme i my, ale aby to nastalo, je potřeba se „nechat Bohem očistit a zůstávat s Bohem“...