20. týden v mezidobí

úterý po 20. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 20.8.2019, Sd 6,11-24 

Podobně, jak to bylo s povoláním Gedeona, bylo to i s mnoha jinýma: David, Ester, proroci, Marie, rybáři kteří se stali apoštoly,... Byly to zdánlivě nenápadní lidé, ale když se nechali Bohem vést, skrze ně se naplno pak projevila Boží moc.... 

 

středa po 20. neděli v mezidobí, Pustějov, Kujavy 21.8.2019, Sd 9,6-15 

Abimelech se ujal kralování (ačkoli Gedeon to odmítá a uznává pouze vládu Boha), proto je Abimelech označen za „neužitečný bodlák“... 

 

čtvrtek po 20. neděli v mezidobí, Kujavy, 22.8.2019, Sd 11,29-39 

Nesmyslný Jiftachův slib je zcela proti Božímu zákonu. Příběh však poukazuje, jak je nebezpečné nedbat o čistotu víry... 

 

pátek po 20. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 23.8.2019, Rt 1,1-22 

Spása není ohraničena pouze pro nějaký národ, anebo nějakou osobu. Na příběhu pohanky Rút vidíme, že k spáse je potřebná především láska; a ta ji nakonec začlenila do rodokmenu JK... 

 

sobota po 20. nedělen v mezidobí, Pustějov, 24.8.2019, Rt 2,1-17 

Spása není ohraničena pouze pro nějaký národ, anebo nějakou osobu. Na příběhu pohanky Rút vidíme, že k spáse je potřebná především láska a pokora; a ty ji nakonec začlenily do rodokmenu JK...