po Zjevení

úterý po Zjevení, Kujavy, H.Životice 8.1.2019, 1 Jn 4,7-10 

Boží láska k nám se projevila v tom, že poslal na zem svého Syna a on se za nás obětoval na kříži. Protože jsme zrozeni z lásky a pro lásku, máme také milovat; a v lásce budeme i poznávat Boha... 

 

středa po Zjevení, Pustějov, 9.1.2019, 1 Jn 4,11-18 

Bůh je láska. A jak říká apoštol: „Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás...“, tedy oproti gnostickému „přímému poznávání Boha“, láska vytváří trvalého společenství „zůstávání v Bohu“... 

 

čtvrtek po Zjevení, Kujavy, H.Životice 10.1.2019, 1 Jn 4,19-5,4 

My nejsme schopní milovat sami od sebe, ale až tehdy, když nám ji dá Bůh darem a s ní i sílu milovat. Přijatá láska nás otvírá pro dělení se o tuto lásku... 

 

pátek po Zjevení, H.Životice 11.1.2019, 1 Jn 5,5-13 

Čtení nás upozorňuje na pravost víry (a ne jak hlásali bludařští gnostici). Ačkoli uznávali Ježíšův křest, neuznávali však nutnost očisty od hříchu. My však víme, že Ježíš, aby nás vykoupil, vzal na sebe všechen náš hřích (už při svém narození, pak i křtu) a přibil ho na kříž... 

 

sobota po Zjevení, Pustějov 12.1.2019, 1 Jn 5,14-21 

Bůh nám dal různé možnosti poznávání Boha (Bible, příroda, láska,...). Máme se chránit jakémukoli otročení modlám; a také modlit se jeden za druhého...