28. týden v mezidobí

úterý po 28. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 15.10.2019, Řím 1,16-25 

Moudrý člověk využívá všech přirozených cest víry, tedy: pozorování stvořených děl, četbu Bible, hledání pravdy... Takto přijatá a správně živena víra nás otvírá spáse, a samozřejmě i k vděčnosti Stvořiteli... 

 

středa po 28. neděli v mezidobí (sv.Hedvika), Pustějov, 16.10.2019, 

Př 31,10-31 Ž 103 1 Tim 5,3-10 Mk 3,31-35 O sv.Hedvice se právem dá říct, co je obsahem prvního čtení. - Chvála pracovité ženy není jen oslavou lidského výkonu. Jde především o „ženu, která ctí Hospodina“. Takový člověk je pro ostatní darem a impulzem k oslavě Boha... 

 

čtvrtek po 28. neděli v mezidobí, Kujavy, 17.10.2019, Řím 3,21-30 

Před Bohem jsme všichni hříšníky. Můžeme být spaseni jen skrze víru a pro zásluhy JK... 

 

pátek po 28. neděli v mezidobí (sv.Lukáš), H.Životice, 18.10.2019, Řím 4,1-8 

Základním postojem věřícího je přesvědčení, že nikoli naše skutky, ale Boží milosrdenství přijaté vírou, je to, co ospravedlňuje... 

 

sobota po 28. nedělen v mezidobí, Pustějov, 19.10.2019, Řím 4,13-18 

Abrahám se stal „otcem“ víry, a to především proto, že i v lidsky beznadějní situaci, stále věřil Bohu...