27. týden v mezidobí

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 8.10.2019, Jon 3,1-10 

Bůh odpouští těm, kdo o to stojí. Jonáš se stal nástrojem obrácení pro Ninive. Paradoxní však je, že toto pohanské město se kájelo, ale naopak Izrael (spolu s Jonášem – zítřejší čtení) se neobrátil... 

 

středa po 26. neděli v mezidobí, Pustějov, 2.10.2019, Jon 4,1-11 

Ve včerejším čtení se na Jonášovo kázání Ninive obrátilo. Dnes vidíme, že Jonáš zůstal uvězněn ve svém sobectví a netoužil po tom, aby byl Bůh milosrdný. Příklad ricínového keře ukazuje, že i prorok patří Pánu, a tedy nic není jeho dílo... 

 

čtvrtek po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, 10.10.2019, Mal 3,13-20 

Úspěch podle lidských měřítek v běžném životě nemá nic společného s pravými hodnotami, podle kterých bude spravedlivě soudit a odměňovat Bůh... 

 

pátek po 27. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 11.10.2019, Joel 1,13-2,2 

Člověk si zasluhuje Boží trest, ale ten slouží jen k tomu, aby se člověk obrátil, aby byl připraven na „poslední den“ bdělostí a modlitbou... 

 

sobota po 27. nedělen v mezidobí, Pustějov, 12.10.2019, Joel 4,12-21 

Prorok Joel hovoří o „posledním dni“, kdy Bůh bude spravedlivě soudit. Tehdy se navrátí původní ráj ztracený hříchem...