26. týden v mezidobí

úterý po 26. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 1.10.2019, Zach 8,20-23 

Zachariášovo proroctví hovoří o úkolu Izraele; a o obrácení pohanů k Hospodinu... Jsme na začátku misijního měsíce; buďme tedy pro jiné knihou, kterou mohou číst, aby je přivedla více k Bohu... 

 

středa po 26. neděli v mezidobí, Pustějov, 2.10.2019, Neh 2,1-8 

Minulý týden jsme hovořili o knězi Ezdrášovi, který dělal náboženskou reformu. Dnes slyšíme o laikovi Nehemiášovi, který měl za úkol materiální reformu, tedy budovat zbořené město a chrám... 

 

čtvrtek po 26. neděli v mezidobí, Kujavy, 3.10.2019, Neh 8,1-12 

Boží slovo je světlo a potrava; je nejhodnotnějším průvodcem na cestě životem a nadějí ve všech lidských radostech i bolestech... 

 

pátek po 26. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 4.10.2019, Bar 1,15-22 

Jisté je, že každý hřích nese v sobě i určité následky... Pokorné a upřímné vyznání je jedinou cestou k nápravě a následně i Božího odpuštění... 

 

sobota po 26. nedělen v mezidobí, Pustějov, 5.10.2019, Bar 4,5-29 

Bůh dopouští trest, aby nás vychovával. Bůh se neraduje z trestu, ale pokud se obrátíme, zahrne nás svým odpuštěním a požehnáním...