1. velikonoční týden

19.04.2014 18:19
  • úterý po 1. neděli velikonoční, Bílovec, 22.4.2014, Sk 2,36-41
        Postní dobou jsme se připravovali na velikonoce, na obrácení. Teď můžeme Bohu vzdávat chválu za dar vykoupení...
  • středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 23.4.2014, Sk 3,1-10
        První čtení nás povzbuzuje, že modlitba jde ruka v ruce s dobrými skutky a tak otvírá cestu k chvále...
  • čtvrtek po 1. neděli velikonoční, Bílovec, 24.4.2014, Sk 3,11-26
        Jádrem prvního čtení je jednoduchá zvěst o Ježíšově smrti a vzkříšení, zasazena do kontextu celého Písma. Pokud Krista vpustíme do svého         srdce, uvidíme větší zázraky jak uzdravení chromého...
  • pátek po 1. neděli velikonoční, Kujavy,25.4.2014, Sk 4,1-12
        Apoštolové i v tíživé situaci, před velradou, v síle DS hlásají Krista, který za nás zemřel a vstal...., neboť  jen „v němž můžeme dojít spásy“.
  • sobota po 1. neděli velikonoční, Pustějov, 26.4.2014, Sk 4,13-21
        Příběh apoštolů před velradou je povzbuzením, že pokud člověk chválí Boha, mocnosti zla nemají šanci...