3. velikonoční týden

05.05.2014 18:28
  • úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, 6.5.2014, Sk 7,51-8,1
        Slyšet pravdu není příjemné. Kvůli pravdě, tedy pravdě o Ježíšovi, musel i Štěpán nakonec zemřít. Ale i tak si uchoval v srdci lásku, a prosil za         své pronásledovatele.
  • středa po 3 neděli velikonoční, Pustějov, 7.5.2014, Sk 8,1-8
        Filip byl jáhen jako Štěpán, a po jeho smrti hlásal boží slovo mezi pohany – Samařany. Tak se i díky pronásledování šířilo Boží království….
  • čtvrtek po 3. neděli velikonoční, Bílovec, 8.5.2014, Sk 8,26-40
        Filip byl jáhen jako Štěpán, a po jeho smrti hlásal Boží slovo mezi pohany. Tak z božího vnuknutí pokřtil i Etiopana, neboť radostná zvěst se         musí šířit…
  • pátek po 3. neděli velikonoční, Kujavy,9.5.2014, Sk 9,1-20
        Šavel rozpoutal první pronásledování křesťanů v Jeruzalémě (byl zabit Štěpán, Filip se dostal mezi pohany), ale dnes si ho Bůh osobitně vyvolil         pro sebe a jeho obrácením začíná nová etapa hlásání evangelia…
  • sobota po 3. neděli velikonoční, Pustějov, 10.5.2014, Sk 9,31-42
        Církev se rozrůstá. Mnozí apoštoly dělají různé znamení. Dnes Petr křísí Tabitu, ale ne pro svojí slávu, ale kvůli šíření víry…