28. týden v mezidobí

14.10.2014 08:43
  • úterý po 28. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 14.10.2014, Gal 5,1-6
Pavel v listě Galaťanům řeší rozdíl mezi Mojžíšovským zákonem a vírou v Krista; a zakončuje slovy o tom, co je důležité: „víra, která se projevuje láskou.“ , protože víra bez lásky je mrtvá…
  • středa po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 15.10.2014, Gal 5,18-25
Člověk je stvořen pro dobro a pro lásku, ačkoli často dělá i to, co mu neprospěje pro věčnou blaženost. Proto vyprošujme si denně dary DS, abychom více přinášeli dobré ovoce…
 
  • čtvrtek po 28. neděli v mezidobí (sv.Hedvika), Kujavy, 16.10.2014, Sir 26,1-16
Sv. Hedvika je vzorem ženy-matky i řeholnice, vždyť vynikala láskou a dobročinností, ale i hlubokou vírou a v ní vychovala i svatou Anežku i sv.Alžbětu…
 
  • pátek po 28. neděli v mezidobí, Hl.Životice 17.10.2014, Ef 1,11-14
Pavel píše: „skrze Krista jsme se stali Božím majetkem“, ačkoli to může znít divně, ale není to spíše požehnání, jako jen konstatování, že jsme jen „věc“? Jsme „majetkem“ Krista, ale zároveň i „dědici“, pokud budeme svými činy ke chvále Boha…
 
  • sobota po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 18.10.2014, Ef 1,15-23
Kristus, jak jsme to slyšeli v prvním čtení,  je hlavou církve, a on i dává každému věřícímu sílu konat dobro, proto mu děkujeme ve svých modlitbách…