4. týden

14.05.2014 16:06
  • středa po 4 neděli velikonoční, Pustějov, 14.5.2014, Sk 12,24-13,5
Skutky apoštolů postupně líčí události, že Boží slovo se šíří dál; a je nezbytné, abychom všichni – podle svých možností a schopností také hlásali radostnou zprávu…
 
  • čtvrtek po 4. neděli velikonoční, Bílovec, 15.5.2014, Sk 13,13-25
Pavel je na své první misijní cestě. Zvěstování Ježíše je postaveno na základě dějinných událostí ze SZ, tedy kulturní kontext má otvírat cestu k Ježíšovi…
 
  • pátek po 4. neděli velikonoční, Kujavy, 16.5.2014, Sk 13,26-33
Pavel ve svém kázání se dějinně ztotožňuje se svými posluchači. Ohlašuje Krista předpověděného, kterého však zabili, ale on pak vstal z mrtvých…
 
  • sobota po 4. neděli velikonoční, Pustějov, 17.5.2014, Sk 13,44-52
Boží slovo je dar. Židé ho nepřijali, ačkoli je to „slovo života“. Jaký postoj k němu máme my?