1. postní týden

11.03.2014 08:36
  • úterý po 1. postní, Kujavy, 11.3.2014, Iz 55,10n

        Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…

  • středa po 1. postní, Pustějov, 12.3.2014, Jon 3,1-10
        Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a dává mu milost a čas k obrácení, je milosrdný a smilovává se, protože lidé přijeli jeho         milost a obrátili se…
  • čtvrtek po 1. postní, Bílovec, 13.3.2014, Est 4,17-18
        Různé těžkosti, menší i velkého charakteru, jsou součástí života každého člověka. Ester je nám příkladem důvěryplné modlitby…
  • pátek po 1. postní, DPS, Kujavy, 14.3.2014, Ez 18, 21-28
        Bůh ústy proroka Ezechiela hovoří o svém milosrdenství, že pokud máme snahu se obrátit, pak nezávisí na závažnosti hříchů, protože On nám         velkodušně odpouští a nabízí nový život a štěstí…
  • sobota po 1. postní, Pustějov, 15.3.2014, 5 M 26, 16-19
        Vstupu do zaslíbené země předcházela obnova smlouvy mezi Bohem a jeho lidem; ačkoli Bůh je věrný, jen člověk je ten kdo porušuje smlouvu,         ale pokud ji člověk zachová, Bůh mu požehná…