1. adventní týden

02.12.2013 15:08
  • úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, 3.12.2010, Iz 11,1-10

    První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako výhonek ať je i naše předsevzetí…

 

  • středa po 1. adventní neděle, Pustějov, 4.12.2013, Iz 25,6-10

    Izaiáš hovoří o Bohu v obrazech: Bůh je jako hostitel, utěšitel a vysvoboditel. To vše se splní, neboť Bůh je věrný…

 

  • čtvrtek po 1. adventní neděle, Bílovec, 5.12.2013, Iz 26,1-6

    Izaiášovo proroctví formou písně na vítězství hovoří o Bohu, který zachraňuje a který stále stojí při svém lidu, pokud mu důvěřujeme…

 

  • pátek po 1. adventní neděle, Kujavy 6.12.2013, Iz 29,17-24

    I když možná nemáme ten pocit, ale Bůh stojí při těch slabších, utiskovaných a pokorných. Izrael byl v zajetí, ale i tam Bůh pro svůj lid chystá záchranu...

 

  • sobota po 1. adventní neděle, Pustějov, 7.12.2013, Iz 30,19-26

    Další Izaiášovo proroctví naznačuje, že Bůh se smiluje nad svým lidem a přijde ho zachránit. Důležité je věřit mu i v těžkostech...