32.týden v mezidobí

14.11.2014 10:53
  • úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 11.11.2014, Tit 2,1-14
Pavel píše, že „projevila se Boží dobrota, která přináší spásu…“, že náš život má být „očekáváním Ježíšova příchodu … v konání dobrých skutků“ a pak je jedno, jestli jsme mladí nebo staří…
 
  • středa po 32. neděli v mezidobí, Pustějov, 12.11.2014, Tit 3,1-7
Pavel nás v prvním čtení vyzývá, abychom „byli ochotní ke všemu, co je správné“, abychom nikoho neuráželi, protože „Bůh nás ve svém milosrdenství spasil v koupeli znovuzrození“….
 
  • čtvrtek po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, 13.11.2014, Flm 7-20
Když Pavel posílal zpět otroka Onezima, nenařizoval, ale prosil, protože dobrý skutek má větší hodnotu, když je proveden z lásky a ne jen z povinnosti…
 
  • pátek po 32. neděli v mezidobí, Bílovec, Hl.Životice, Pustějov 14.11.2014, 2 Jn 4-9
U Jana láska a přikázání se slévají dohromady, protože: „láska záleží v tom, že žijeme podle přikázání a přikázání je: žít v lásce“. - Kéž bychom to dokázali proměnit v každodenní realitu…