27. týden v mezidobí

08.10.2014 16:11
  • úterý po 27. neděli v mezidobí (PM růžencová), Kujavy, Hl.Životice 7.10.2014, Gal 1,13-24
Pavel píše Galaťanům jak se obrátil; a jak k boží chvále hlásal evangelium po celém území. - Dnes je památka PM růžencové. Kéž i modlitba růžence obrací nás a ostatním lidem vyprošuje spásu…
  • středa po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 81.10.2014, Gal 2,1-14
V prvním čtení jsme slyšeli, jak je potřebné jednání ve shodě s pravdou evangelia, pravda totiž stojí i nad každou lidskou autoritou…
  • čtvrtek po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, 9.10.2014, Gal 3,1-5
Spása ze skutků, anebo z víry? Je to otázka, podobně jak jsme to slyšeli v prvním čtení, lidstvem kladena již mnoho let. Správnou odpovědí je však reálný život z víry podložen skutky.
  • pátek po 27. neděli v mezidobí, Hl.Životice 10.10.2014, Gal 3,7-14
Starozákonné předpisy nebylo možné všechny dodržovat, tudíž samotný zákon není spásou. JK svojí smrtí naopak však spásu přinesl, proto vírou, skutky a spolupráci s boží milostí můžeme být spaseni…
  • sobota po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 11.10.2014, Gal 3,22-29
Pavel Galaťanům píše o tom, že víra a s ní spojena láska, je více než jen pouhé dodržování zákona, protože litera usmrcuje, kým duch oživuje…