3. adventní týden

17.12.2013 08:10
 • úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, 17.12.2010, Gn 49,1-10 
  První čtení je část požehnaní, které přednesl Jakub. Obsahuje i proroctví, že z rodu Judovho se narodí Mesiáš…
 • středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 18.12.2013, Jer 23,5-8
  Jeremiášovo proroctví hovoří už ne o létech, ale jen o „dnech“, kdy Bůh vzbudí Davidovi výhonek a kdy skončí vyhnanství. To vše se splní v Mesiáši…
   
 • čtvrtek po 3. adventní neděle, Bílovec, 19.12.2013, Sdc 13,2-25
  Mimořádní lidé vyžadují i mimořádné okolnosti. Tak je to i s narozením Samsona a dalších biblických postav. V lidské nemohoucnosti se projevuje Boží síla.
   
 • pátek po 3. adventní neděle, Kujavy 20.12.201, Iz 7,10-14
  Dnešní Izaiášovo slovo zaznívá pro ty, co mají ještě naději a doufají v naplnění Božích příslibů. Bůh přebývá mezi námi a narodí se z Panny…