Zmrtvýchvstání

neděle Zmrtvýchvstání, Pustějov, Kujavy, Bílov 20.4.2014
 
Ve všech velikonočních evangeliích jsou to ženy, kdo první potkávají Vzkříšeného Pána. Ženy setrvávají u kříže, zatímco muži (včetně apoštolů) prchají. Vojáci u hrobu mají také strach a utečou. - Lukáš poznamenává, že apoštoly ženám vůbec nevěřili a považovali je za pomatené. Muži chtějí všechno vidět a uchopit, ženám stačí často jen intuice… Právě ony jsou svědky nového zrození, nového života, který vstává z hrobu. Řecké slovo „theorein“ znamená: vidět, meditovat, reflektovat, pozorovat. Ženy chtěly hrob pozorovat, mlčky hledět na toho, kdo se dotkl jejich srdcí. Právě proto smějí prožít vzkříšení a později se i setkat se Vzkříšeným: „…přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.“. Sklánějí se před tajemstvím života, protože je silnější než smrt. Láskyplně objímají jeho nohy. Nesetkaly se s Ježíšovou mrtvolou, ale se Vzkříšeným. Ježíš žije. Tak neústí jejich láska do prázdna, ale míří k tomu, který navěky žije a miluje…
 
Blahopřeji vám křesťané, protože ten, kterému jste uvěřili, splnil, co předpověděl, a třetího dne vstal z mrtvých. Ve své víře jste se nemýlili. Může nám to či ono chybět, ale jsme velmi bohatí, protože máme naději. Ne pouze optimismus, který se dívá na věci z té lepší stránky; ne pouze lidskou naději, že zvládneme těžký úkol, překonáme nemoc, či skončí naše zkoušky… Máme naději na konečné, definitivní vítězství pro naše spojení s Kristem. On nám nabízí věčný život, a to ne jako nějaký přídavek k tomuto pozemskému životu. Kdo žije s Kristem už dnes, nebude od něj odloučen nikdy. Ani život, ani smrt nás nemůže odloučit od Boží lásky. Svět Krista sice nezná, a proto žije, jako by neměl naději. My jsme ovšem poznání Krista a jeho dar naděje dostali bez vlastních zásluh. Tížily nás naše viny a pro své hříchy jsme byli duchovně mrtví, ale nekonečně milosrdný Bůh se nad námi smiloval a probudil nás k životu zároveň s Kristem. - V tichých impulsech našeho srdce zakoušíme vzkříšení. Vzkříšený Ježíš se nás dotýká, abychom měli odvahu vstát, přicházet k lidem, chopit se problému, který nás tíží… Se Vzkříšeným Ježíšem můžeme i dnes prožít, že láska je silnější než smrt…