29.týden v mezidobí

24.10.2014 14:32
  • úterý po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 21.10.2014, Ef 2,12-22
Pavel Efezanům píše o tom, že Kristus nás všechny sjednocuje, protože „On je náš pokoj“. Nechme se ním proniknout, abychom ho mohli přinášet do své rodiny i do kontaktů s ostatními lidmi…
  • středa po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 22.10.2014, Ef 3,2-12
Mnohé sektářské a esoterické náboženství se snaží své členy zasvěcovat postupně do větších tajemství. My jsme však v Kristu získali všechno o Bohu najednou, aby nám byla otevřena cesta spásy…
  • čtvrtek po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, 23.10.2014, Ef 3,14-21
Pavel ve svém listě poučil Efazany a teď se za ně upřímně modlí o posílení víry a roznícení lásky, neboť jen to jediné je důležité a přesahuje každé poznání…
  • pátek po 29. neděli v mezidobí, Hl.Životice 24.10.2014, Ef 4,1-6
Pavel píše o povolání, které jsme dostali, tedy nejdříve je víra a z ní pak vycházejí i mravně dobré skutky, o které máme usilovat…
  • sobota po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 25.10.2014, Ef 4,7-16
Pavel (včera i dnes) píše o povolání, které jsme dostali, tedy nejdříve je víra a z ní pak vycházejí i dobré skutky, což vede pak k jednotě a lásce…