5.velikonoční neděle

5. velikonoční neděle, Pustějov, Kujavy, Bílov 18. 5. 2014
Sk 6,1-7    Ž 33    1 Pt 2,4-9    Jn 14,1-12
Pán Ježíš nás vyzývá k odvaze: „Ať se vaše srdce nechvěje!“ - Bázeň před Bohem je jiná, než pouhý strach. Bázeň (která je oprávněná a počítáme ji mezi ctnosti), definujeme jako: strach z toho, abychom Boha hříchem neurazili. Pán Ježíš nás vyzývá, abychom se zbavili strachu. Strach je na opačné straně než víra a láska. Dokonalá láska vyhání strach. „Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ - Opravdu ale věříme v Boha? Co všechno vyplývá z víry v Boha? Věřit v Boha a Bohu, vylučuje strach pramenící z nedůvěry a hříchů. Víra je počátkem, ale cílem je láska. A dokonalá láska vyhání strach… 
„V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo?“ - Dost místa je tam, kde je láska; kde vládne stvořitel prostoru a času. Ježíš nám připravuje místo, neboť Boží úmysl je spása všech, kteří slyší a věří; kteří se tvrdošíjně neuzavírají před posvěcujícím DS. - Ježíš nazývá budoucí svět „dům mého Otce“. Nebe je dům našeho Otce. Na konci života se vracíme, nebo raději měli bychom se vracet domů… A je to dům, který má svého gazdu a tím je trojjediný Bůh. Je to dům, ve kterém vládne láska a příjemná atmosféra. Je to dům objetí a štěstí. Křesťanská smrt to je příchod do domu našeho Otce. Pokud jsme přijali Ježíše, jako svého Pána - jako svůj život, je Ježíšův Otec v pravém slova smyslu i naším otcem. „A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ Ježíš nás vezme tam, kde je On sám. Teď odchází od nás jen proto, aby nám připravil místo. Ne proto, aby se vrátil pouze jako náš soudce, ale aby nám připravil místo v nebi... 
„Cestu kam já jdu, znáte!“ Známe cestu do nebe a máme závažnou povinnost po ní kráčet a mluvit o této cestě všem, kteří ji ještě neznají. Ježíš je tou Cestou. Bez zosobnění tohoto životního stylu nemůžeš dospět k setkání s Bohem. Náš životní styl musí být Ježíš. On je „Cesta, Pravda i Život.“ Nikdo nepřichází k Otci, jedině přes něj. 
„Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ - Pokud správně formovaným svědomím, čistým srdcem a dobrou vůlí již nyní poznáváme v Ježíši svého Pána a Boha, budeme znát i Boha Otce… 
Kéž v síle Boží milosti a jeho neměnné lásky den co den více a více poznáváme a objevujeme Toho, který nás všechny očekává v nebi…