2. týden

08.01.2014 12:31
  • středa po 2. neděli po narození, Pustějov, 8.1.2014, 1 Jn 4,7-10
        Znova můžeme rozjímat ústy apoštola Jana o nevýslovní Boží lásce, a odpovídat na tuto lásku láskou….
  • čtvrtek po 2. neděli po narození, Bílovec, 9.1.2014, 1 Jn 4,11-18
        Bůh se světu zjevuje rozmanitým způsobem. Dnes můžeme, jak uvažuje Janův list, zprostředkovávat ho jiným skrze lásku, která nezná strach…
  • pátek po druhé neděli, Kujavy 10.1.2014, 1 Jan 4,19-5,4
        Jan hovoří, že naše víra je vítězstvím nad světem. Víra posiluje naši naději i lásku; ve víře dokážeme i více milovat…
  • sobota po 2. neděli, Pustějov 11.1.2014, 1 Jan 5,5-13
        Jan nás poučuje, že Ježíš se stal Spasitelem, když přijal naše tělo a byl pokřtěn, smírnou obětí na kříži a vylitím DS…