Zjevení Páně

Zjevení Páně, Pustějov, Kujavy 6.1.2014

Iz 60,1-6 Ž 72 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12

Liturgie dnešní slavnosti nám předkládá hned tři biblické události. Tou hlavní je samozřejmě příchod mudrců od východu do Betléma a jejich klanění se Dítěti, které hledali... - I dnes se Pán zjevuje. I dnes se dává mimořádně poznat světu. Ale zjevení jako u Pavla je řídké a mimořádné. Betlémská kometa zhasla. Zástup Janových učedníků od Jordánu se dávno rozešel. Víno z Kány se dopilo. Jakými znameními se tedy zjevuje Bůh dnes? Běžné by mělo být zjevování Boha skrze ty, kteří v něho uvěřili. Ty Pán používá jako nástroje. To my bychom měli být viditelným znamením Boha pro pohany kolem nás, jako kometa pro mudrce. My bychom měli být svědky zázraků dneška, když budeme mít odvahu poslouchat vše, co nám Ježíš říká, a to i v takových situacích, kdy nerozumíme, kdy nás to přesahuje… 

Jakou větší odměnu může dát Bůh hledajícímu, než to, že se mu "dá nalézt"? Tři mudrci viděli jen hvězdu v temnotě, ale ta jim stačila k orientaci a dovedla je ke Kristu. - Skloňme se před Ježíšem v Eucharistii jako mudrci v Betlémě a odevzdejme mu sami sebe. Pak jistě budeme šťastní a naše svědectví světu o Bohu bude zářivé a působivé, takže i naše doba se zaraduje ze zjevení Páně…