27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.10.2014

Iz 5,1-7 Ž 80 Flp 4,6-9 Mt 21,33-43

Člověk, protože je obdařen rozumem, se často zamýšlí a hledá odpovědi, i když je mnohdy nenachází… - V prvním čtení se Bůh skrze proroka ptá: „Co jsem ještě měl udělat a neudělal jsem?“ Je to podnět k zamyšlení, aby lidská cesta nevěrnosti vůči Bohu nekončila spravedlivou záhubou… - Pak list Filipa-nům ukazuje správný směr lidských snažení, když „bezstarostnost“  pramenící z hluboké víry je podložena životem v pravdě. – Ježíš se v evangeliu o vinici ptá,  podobně jako Izaiáš, „co asi s těmi vinaři udělá?“
Jednoznačného hodnocení odpovědi, kterou mu dají velekněží a starší li-du, se však ani dnes nedočkáme. Opět nám může vrtat hlavou, zda odpověděli správně, či nikoliv. Ježíš položil otázku o vinařích. I odpověď byla o vinařích. Tak co tedy? Měli velekněží a starší lidu pravdu? Zahubí pán vinice zlé vinaře, nebo nezahubí? Velekněží a starší lidu navrhli své řešení situace, zdá se však, že Ježíše již žádní vinaři nezajímají. Už je ani slovem nezmíní. Na odpověď, která zazněla, reaguje výzvami v druhé osobě. Obrací se přímo na velekněze a starší lidu: „Nečetli jste...? Vám říkám: Vám bude Boží království odňato...!“ A zde je vlastně klíč k správné odpovědi na otázku o vinařích. Nelze ji formulovat v třetí osobě – oni. Jediné správné řešení je v první osobě – já nebo my.
Chyba, které se dopustili Ježíšovi posluchači, spočívá v tom, že reagovali na jeho podobenství jako na hádanku a snažili se uhodnout nebo vymyslet správnou odpověď. Ježíš jim ale nepředložil hádanku. Nastavil jim zrcadlo, v němž se měli zahlédnout a rozpoznat. Správná odpověď by tedy zněla: „Nám hrozí, že nám hospodář vezme svěřenou vinici a pronajme ji jiným!“ Velekněží a starší lidu raději zavřeli oči a zůstali u hry na hádanky. Nyní jsme na řadě my. Zůstaneme také u hádanky či podobenství, v němž vystupují On a oni, nebo se podíváme do zrcadla, kde je On a my? 
Zakončím irskou moudrostí: „Vodu neudržíš v dlaních, unikne ti mezi prsty. Pravdu neudržíš v mysli,  unikne ti mezi myšlenkami. Vody se zmocníš jen tak, že ji vypiješ a stane se součástí tvého těla. Pravdy se zmocníš jen tak, že ji budeš žít a stane se součástí tvého srdce…“