Křest Páně

Křest Páně, Pustějov, Kujavy, Bílov 12.1.2014
Iz 42,1-7    Ž 29    Sk 10,34-38    Mt 3,13-17
 
Dnes, o svátku Křtu Páně, končí vánoční doba, ale současně začíná již mezidobí. – Křest je jako mezník nové životní etapy. Celé Vánoce oslavují a liturgicky zpřítomňují lásku Boha k člověku. Bůh, který miluje člověka, je ochoten pro jeho věčné štěstí sám se stát člověkem. Být jedním z nás. Přijít jako chudé bezbranné dítě. Vzít na sebe lidské viny a smířit nás s Bohem. Ježíšovým křtem v Jordáně Bůh potvrzuje Ježíšovo poslání. Ano, tady vrcholí zjeveni se Boha lidem. Bůh je láska a vše, co koná, je láskyplné. Dal nám život, vybavil nás schopnostmi a nespočetnými dary. Nejsme produkt nahodilého seskupení molekul a buněk, ale tvor Bohem chtěný a povolaný k velkým věcem, schopný odpovědět na lásku láskou… I my jsme byli ve křtu svatém přijati za Boží děti, narodili jsme se z vody a Ducha Svatého, byli jsme pomazáni a přijali důstojnost Krista, kněze, proroka a krále. I nad námi se ve chvíli křtu otevřelo nebe a ozval se hlas: „Toto je můj milovaný syn, moje milovaná dcera“ ... - Ano, jistota věřícího člověka je právě v tom, že jsme milováni, a to láskou Boha, tedy láskou dokonalou a věčnou…
V této souvislosti o zjevení Boha slyšíme, že Ježíš, který přišel na svět proto, aby plnil vůli svého Otce, řekl Janu Křtiteli: „Je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ To je mimořádný odkaz vánočních svátků: Když jsme uvěřili vánočnímu poselství, že Bůh nás má opravdu rád; když jsme viděli, co všechno dělá pro trvalé štěstí člověka - pak pro nás nemůže být nic krásnějšího a lepšího, než plnit vůli Boží. Jestliže pro nás byly Vánoce opravdu dotekem Boží lásky a my nově uvěřili, že Bůh to s námi nejen myslí dobře, ale taky dělá maximum pro naše štěstí - pak odpovídejme na lásku láskou; jednejme jako milující, kteří poznávají a plní vůli Boží…