Velký pátek

Velký pátek A, (do zdi 18. 4. 2014)
Vžíváme se do nejtěžších chvil Spasitelova života. Přichází utrpení a smrt. Mistr trpí nejen tělesnými bolestmi bičování, nesením těžkého kříže a na-konec při ukřižování. Zakouší zklamání, neporozumění, zradu, označení za rou-hače hodného vyloučení z církevní obce, ale nejen to, on trpí opuštěností i od svého Otce, je jako zavržený od Boha… To všechno proto, že přišel, aby naplnil vůli Otcovu; aby se jako obětní beránek stal obětí za spásu světa…
Zkusme i my v této chvíli v duchu darovat a posvětit všechno, co jsme dosud každý ve svém životě protrpěli, i to, co na nás těžkého či bolestného prá-vě nyní doléhá, i všechny kříže, jež na nás v budoucnu teprve čekají…