33.týden v mezidobí

17.11.2014 09:43
  • pondělí po 33. neděli v mezidobí, Bílovec, 17.11.2014, Zjv 1,1-5
Autor prvního čtení píše: „Znám tvoje skutky“ tedy dobré i zlé; chválí jeho vytrvalost a trpělivost, ale taky připomíná: „Upamatuj se, neboť jsi upustil od své lásky“ tedy své počáteční horlivosti. A také i my se máme usilovat o stále zdokonalování…
  • úterý po 33. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 18.11.2014, Zjv 3,1-22
Závěr církevního roku nás připravuji i na osobní soud. Bůh však není despota, ale ve své lásce nás obdařil svobodou rozhodování. - V prvním čtení jsme slyšeli: „Buď tedy horlivý a dej se na pokání. Hle, stojím u dveří a klepu.“
  • středa po 33. neděli v mezidobí, Pustějov, 19.11.2014, Zjv 4,1-11 
Nebe se dá jen stěží nějak popsat, proto i Jan ve svém vidění používá různé obrazy. Je tedy přirovnáno pompézní oslavě, kde člověk prožívá štěstí a radost, a proto může se všemi volat „Svatý, svatý, svatý …“
  • čtvrtek po 33. neděli v mezidobí, Kujavy, 20.11.2014, Zjv 5,1-10
Každá mše je novou nekrvavou obětí JK, kterou se znova a znova zpřítomňuje jeho vykupitelské dílo, neboť on je Beránek, který snímá hříchy světa…
  • pátek po 33. neděli v mezidobí, Hl.Životice 21.11.2014, Zjv 10,8-11
Prorocké slova jsou vždy i „sladké“ i „hořké“, tedy samotné proroctví je dobré a radostné, protože oznamuje konečné vítězství Boha; ale zároveň i hořké, neboť cesta k blaženosti je trnitá…
  • sobota po 33. neděli v mezidobí, Pustějov, 22.11.2014, Zjv 11,4-12
Není lehké chápat smysl prorockých textu, a dnešní čtení není výjimka. Není důležité, co přesně znamená ten obraz z knihy Zjevení, ale můžeme ho aplikovat na to, abychom se stali svědky Krista a pak s ním vstaneme i mrtvých…