4. týden

31.03.2014 19:29
  • úterý po 4. postní, Kujavy, 1.4.2014, Ez 47,1-12
        Víme, jak je voda cenná, proto ji i prorok Ezechiel použil jako obraz Božího požehnání. Bůh dává svou milost všem, kteří jsou pro ni otevření...
  • středa po 4. postní, Pustějov, 2.4.2014, Iz 49,8-15
        Boží slovo vyřčené skrze proroka Iziáše pro lid v babylonském zajetí je SZ evangeliem, tedy radostnou zprávou. Bůh se smilovává a chrání svůj         lid.
  • čtvrtek po 4. postní, Bílovec, 3.4.2014, 2M 32,7-14
        Ať je náš hřích jakýkoli, Bůh se smilovává a odpouští. Kéž máme dostatek přímluvců; ale také ať jsme i my sami pro jiné přímluvci, jako Mojžíš za         svůj lid…
  • pátek po 4. postní, DPS, Kujavy, 4.4.2014, Mdr 2,1-22
        Úryvek knihy Moudrosti se může vztahovat na Krista, ale obecně vyzdvihuje každého věřícího člověka, který je pevný ve svých zásadách, který         podstoupí třeba i pronásledování a vytrvá ve víře, jen aby nedal pohoršení…
  • sobota po 4. postní, Pustějov, 5.4.2014, Jer 11,18-20
        Jeremiáš patří k prorokům s nejtěžším osudem. Svůj úkol však plnil svědomitě a i v těžkých chvílích Bohu důvěřoval…