3. neděle adventní A

3. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Bílovec, Pustějov, Kujavy, Bílov 15.12.2013, 

Iz 35,1-10 Ž 146 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11

 

V půlce adventu nám zaznívá dnes Izaiášovo slovo radosti a naděje: „Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť.“ – V evangeliu z Kristových úst slyšíme odpověď, ale i ujištění: „Slepí vidí, chromí chodí….“, tedy v Kristu se naplňují dávna proroctví. - Najdou se však i takoví, které to pohorší a kteří Mesiáše i přes skutky a svědectví nepřijmou. - Kdyby Kristus žil teď a tady mezi námi a dělal skutky, které činil ve své době, uvěřil by svět? Asi  ne! Chyba je na naší straně, v naší neochotě zcela následovat Pána i v nesnázích života... – Kdosi jednou řekl: „Když na nás utočí svět, který nezná Krista; když jsme kvůli víře diskriminováni, posmíváni a pronásledováni; když nám někdo tvrdí, že naše víra je zpátečnická a že patří do muzea; zeptejme se ho: co lepšího místo naší víry nám může nabídnout? (kardinál A. Bengsch). 

To Ježíšovo „Jděte a oznamte...“ je slovo naděje; je určeno i nám všem. - I dnes (ovšem již v jiné formě) Ježíš působí svou velikou mocí. I dnes "slepí" vidí, protože dobro je mocnější než zlo... I dnes "chromí" chodí, protože poznali slíbeného Mesiáše... I dnes jsou "malomocní" očišťováni, protože Kristus jim odpouští ve svátosti smíření… I dnes "hluší" slyší, protože správně naslouchají hlasu svého svědomí… I dnes se hlásá radostná zvěst chudým, protože jsou disponibilní a otevření k přijetí tohoto poselství vykoupení… I dnes mrtví "vstávají", protože v Kristu, s Kristem a pro Krista všechno žije! 

--- Buďme vděčni Bohu za to, že se nám dal poznat a že jsme na jeho nabídku k následovaní odpověděli kladným postojem. Ve vděčnosti a radostné naději z osobního obrácení nezapomínejme na jeho výzvu k ohlašování toho, co vidíme a slyšíme, co Bůh udělal i v našem životě…