2018

MEZIDOBÍ (2018)

Krista Krále

Krista Krále B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.11.2018  Dan 7,13n Ž 93 Zjv 1,5-8 Jn 18,33-37  Ježíš nás naučil modlitbu „Otče náš“, kde prosíme: „přijď království tvé“ a dnes Ježíš před Pilátem potvrzuje, že „jeho království není z tohoto světa“... --- Ježíši, ptám se: Co jsi ty za...

33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 18.11.2018  Dan 12,1-3 Ž 16 Žid 10,11-18 Mk 13,24-32  Myslím, že čím víc je člověk vzdálen od živé víry, tím silněji asi slyší v dnešním Božím slově především to děsivé: soužení, zatmění slunce, padání hvězd, zemětřesení,... - Křesťan...

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 11.11.2018  1 Kral 17,10-16 Ž 146 Žid 9,24-28 Mk 12,38-44  Výběr peněz na chrám byl u Židů běžnou záležitostí. I v diaspoře, tedy v cizině, vybírali Židé peníze na údržbu jeruzalémského chrámu. V tomto židovském stánku se nacházelo...

31. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 4.11.2018  5 M 6,2-6 Ž 18 Žid 7,23-28 Mk 12,28-34  Při pozorném poslechu dnešního Božího slova, můžeme mít před očima jakoby dva protiklady: ZÁKON a LÁSKA. Můžeme tedy vidět jakoby rozpor mezi prvním čtením a evangeliem. Mojžíš říká...

30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí B (pouť H.Životice) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 28.10.2018  Jer 31,7-9 Ž 126 Žid 5,1-6 Mk 10,46-52  Po vyslechnutí dnešního evangelia jistě všichni cítíme, že jeho jádrem je onen zvláštní protiklad slepoty a vidění; vidění a nevidění. Abychom mohli hlouběji...

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 21.10.2018  Iz 53,10n Ž 33 Žid 4,14-16 Mk 10,35-45  Je dnešní evangelium o kariéristech? Ano, do jisté míry. Nebo o závistivcích, kteří nebyli dostatečně rychlí? Také by se to tak dalo říci. Možná nás ale toto evangelium uvádí ještě...

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 14.10.2018  Mdr 7,7-11 Ž 90 Žid 4,12n Mk 10,17-30  První, co dnešní evangelium žádá, je správný, to znamená pravdivý a především pokorný pohled na Boha. "Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh" - říká Ježíš, a je tedy velikým otazníkem...

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 7.10.2018  1 M 2,18-24 Ž 128 Žid 2,9-11 Mk 10,2-15  První kapitoly knihy Genesis nejsou dokumentárním záznamem, popisem toho, jak vznikal svět, nýbrž podobenstvím, obrazem, někde dokonce hymnickou básní... A my v tomto textu musíme...

26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí B (sv. Michael), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 30.9.2018, ( Mk 9,38-48 ), Jn 1,47-51  • Evangelium 26. neděle:  Ježíšova slova na konci dnešního evangelia jsou velmi vážná. Ježíš jistě nemá na mysli doslovnou amputaci končetin. Klíčovým slovem v Ježíšově řeči je...

25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 23.9.2018  Mdr 2,12-20 Ž 54 Jak 3,16-4,3 Mk 9,30-37  Ježíš rád mluvil v podobenstvích, dnes však mluví zcela otevřeně. Učedníci potřebovali vědět, jak se budou události v blízké budoucnosti odvíjet. Doposud byli svědky neuvěřitelných...

Záznamy: 1 - 10 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 >>

týdny v mezidobí (2018)

34. týden v mezidobí

úterý po 34. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 27.11.2018, Zjv 14,14-20  Apokalyptické vize nás nechtějí strašit, ale spíše upozornit na pomíjivost času, vždyť ani žně a vinobraní nás neděsí, jen prostě přišel čas zběru...    středa po 34. neděli v mezidobí, Pustějov, 28.11.2018,...

33. týden v mezidobí

úterý po 33. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 20.11.2018, Zjv 3,1-22  Lidé v Sardech a Laodiceji se odklonili od Boha a Jan je vyzývá, aby se obrátili a nebyli již „vlažní“, neboť „Bůh stojí před dveřmi a klepe, abychom ho vpustili dnu a zvítězili...“    středa po 33. neděli v...

32. týden v mezidobí

úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 13.11.2018, Tit 2,1-14  Pavel píše Titovi praktické zásady života pro jednotlivé skupiny. Není to jen přirozená mravnost, ale postoj těch, kdo uvěřili Kristu a očekávají jeho příchod...    středa po 32. neděli v mezidobí, Pustějov,...

31. týden v mezidobí

úterý po 31. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 6.11.2018, Flp 2,5-11  Pavel cituje starokřesťanský hymnus k oslavě pokorného Krista, který se za naši spásu obětoval na kříži, ale který i slavně vstal z mrtvých; a tím ho Bůh povýšil na čestné místo po své pravici...    středa po...

30. týden v mezidobí

úterý po 30. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 30.10.2018, Ef 5,21-33  Z nepatrných začátků může povstat veliká věc. Vidíme to jak na přirovnání Božího království k zrnu nebo kvasu; ale také to platí i o svátosti manželství, které rozkvétá ze vzájemné úcty a lásky...    Všech...

29. týden v mezidobí

úterý po 28. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 23.10.2018, Ef 2,12-22  Kristova vykupitelská smrt na kříži a zmrtvýchvstání přinesly spásu všem, kdo o ní stojí: tedy jak pohanům tak i židům. Křesťané už nemusí žít jen v pouhé nadějí, ale jistotě; a toto přesvědčení vede k svobodě a...

28. týden v mezidobí

sv. Hedvika, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 16.10.2018, Sir 26,1-21  To, co jsme slyšeli v prvním čtení, zajisté platí i o sv. Hedvice. Svatou se stala za ctnosti ženy, matky a pak i jako řeholnice vynikala láskou a dobročinností. Měla dobrý vliv na sv. Anežku Českou a sv. Alžbětu...

27. týden v mezidobí

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 9.10.2018, Gal 1,13-24  Pavlovo obrácení u Damašku vylíčeno v Skutcích apoštolských je doplněno jeho vlastní autobiografií v dnešním čtení. Tak jako Pavel, i každý z nás je povolán být křesťanem a tedy i misionářem ohlašujícím radostnou zvěst...

26. týden v mezidobí

úterý po 26. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 2.10.2018, Job 3,1-23  Víra není slepá a dovoluje také klást Bohu otázky... Vidíme to i na Jobovi, kdy proklíná svůj den narození a ptá se, proč nemůže svému osudu uniknout. - Spolehlivá a jednoznačná odpověď není, ale z pozdějšího vývoje...

25. týden v mezidobí

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 25.9.2018, Př 21,1-13  Úryvek knihy Přísloví v kontrastech ukazuje co je a co není správné před Bohem. Kéž nám to pomáhá k správnému nasměrování k Bohu...    středa po 25. neděli v mezidobí, Pustějov, 26.9.2018, Př...

Záznamy: 1 - 10 ze 31
1 | 2 | 3 | 4 >>

VELIKONOCE (2018)

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek, Hl.Životice 29.3.2018 Jn 13,1-15  V prvním čtení jsme slyšeli ustanovení velikonoční večeře na „připomínku“ vysvobození z egyptského otroctví. Náš překlad hebrejského slova „zikkárón“ = „vzpomínka“ neodpovídá zcela významu, protože znamená vzpomínat na něco, co se stalo a co je...

<< 1 | 2

velikonoční období (2018)

7. velikonoční týden

úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 15.5.2018, Sk 20,17-27  Pavel završuje svoji cestu v Efesu a loučí se v předtuše blízké smrti. Ale i tato „poslední cesta“ je vedená DS a proto ji Pavel chce završit s radostí...    středa po 7. neděli velikonoční, Pustějov,...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 8.5.2018, Sk 16,22-34  Pavel osvobodil jednu ženu z démonské posedlosti, čím majiteli věštírny způsobil značnou ekonomickou ztrátu. Ten poštval proti Pavlovi lid, a tak se dostal do vězení. Ale i tu ohlašuje Krista a výsledkem bylo obrácení...

5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 1.5.2018, Sk 14,19-28  Pavel s vděčností a k Boží chvále završuje svoji první misijní cestu; a vydává o působení Boží milosti svědectví...    středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 2.5.2018, Sk 15,1-6  První apoštolská...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 24.4.2018, Sk 11,19-26  Antiochie na Orontu byla třetím největším městem římské říše. Tady se nacházela první komunita židokřesťanů a také křesťanů z pohanství; tady se Barnabáš přidává k Šavlovi; a tady prvně nazvali věřících...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 17.4.2018, Sk 7,51-8,1  Mučedník Štěpán ve své řeči ukazuje Boží působení v dějinách Izraele a také ostře vyčítá jejich tvrdost srdce a neochotu uvěřit. To ho pak stálo život...    středa po 3. neděli velikonoční, Pustějov,...

2. velikonoční týden

Zvěstování Páně (přeložený svátek), Kujavy, H.životice, 9.4.2018,  Už v čase Mariina požehnaného stavu Bůh zavalil její srdce těžkým soužením. Josef, ještě než ji uvedl do svého domu, došel bolestné jistoty, že je v jiném stavu. A to ho mučilo: stál před otazníky, které nechápal; v...

oktáv

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 3.4.2018, Sk 2,36-41  V oslavním 33. žalmu jsme slyšeli: „země je plná Hospodinovy milosti“. Proč? Protože, Ježíš přemohl smrt a svým zmrtvýchvstáním nám daroval nový život...    středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 4.4.2018,...

PůST (2018)

Květná neděle

Květná neděle B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.3.2018, Mk 14,1-15,47  Dnešní bohoslužba má zvláštní atmosféru. Začali jsme slavným průvodem, který připomíná nadšené vítání Pána Ježíše v Jeruzalémě... Následně pašijemi se vžíváme do nejtěžších chvil Spasitelova života... Všimněme si však...

5. postní neděle

5. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 18.3.2018  Jer 31,31-34 Ž 51 Žid 5,7-9 Jn 12,20-33  Přiblížili jsme se Velikonocům. I texty dnešní liturgie již prozrazují blízkost velikonočního tajemství Kristovy výkupné smrti za naše hříchy: „Hle, blíží se dny (jak říká první čtení),...

4. postní neděle

4. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 11.3.2018  2 Krn 36,14-23 Ž 137 Ef 2,4-10 Jn 3,14-21  Společnost podléhá malomyslnosti, apatii, dokonce nenávisti. Mnozí lidé nejsou šťastní, naříkají na poměry, na vládu, drahotu, špatné mezilidské vztahy... I mezi námi křesťany je málo...

3. postní neděle

3. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 4.3.2018  2 M 20,1-17 Ž 19 1 Kor 1,22-25 Jn 2,13-25  „Byly blízko židovské velikonoce...“ - Ve Starém zákoně jsou velikonoce (pascha) svátkem Hospodinovým (viz Ex 12,21-28, Ex 12,40-50, Lv 23,5, Num 28,16 a Dt 16,1). O velikonocích mnozí...

2. postní neděle

2. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.2.2018  1 M 22,1-18 Ž 116 Řím 8,31-34 Mk 9,2-10  První čtení a evangelium by mohla spájet myšlenka: nelze prožít opravdovou radost v Božím světle bez předchozí temnoty... Abrahám dostává rozkaz, který odporuje veškerému dosavadnímu...

1. postní neděle

1. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy,  18.2.2018 1 M 9,8-15 Ž 25 1 Pt 3,18-22 Mk 1,12-15  Na první postní neděli se v každém ročním cyklu čte evangelium, že se Ježíš po svém křtu odebral na poušť. Avšak zatímco Matouš i Lukáš poctivě líčí, jak byl Ježíš na poušti pokoušen,...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

postní doba (2018)

svatý týden

úterý svatý týden, Kujavy,Hl.Životice 27.3.2018, Iz 49,1-6  Tak, jako prorok Izaiáš, i my všichni máme být v Kristu „světlem“, aby se spása rozšířila až do končín země...    středa svatý týden, Pustějov 28.3.2018, Iz 50,4-9  Izaiáš, tak jako i jiní proroci, se stává předobrazem...

5. postní týden

sv. Josef, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 19.3.2018, Mt 1,16-24  „Zjevil se mu ve snu anděl Páně...“ - Dá se říct, že sv. Josef, je muž velkých snů. - Tento muž na sebe bere Boží příslib a nese jej kupředu v tichosti a síle; pokračuje v něm, aby se naplnilo, co Bůh zamýšlí... Je to muž, který...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 13.3.2018, Ez 47,1-12  Bůh je zdrojem veškerého požehnání, a jen život s ním je podobný oživujícímu pramenu v poušti...    středa po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 14.3.2018, Iz 49,8-15  Bůh je milosrdný a svou lásku projevuje počas celých...

2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 27.2.2018, Iz 1,10-20  Prorok Izaiáš nás vyzývá, abychom odtsranili své špatné skutky a učili se dělat dobře, hledali spravedlnost a milosrdenství...    čtvrtek po 2. postní, Kujavy, 1.3.2018, Jer 17,5-10  Prorok Jeremiáš upozorňuje, že...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 20.2.2018, Iz 55,10n  Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…    středa po 1. postní, Pustějov, 21.2.2018, Jon 3,1-10  Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a...

Popeleční středa

popeleční středa, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 15.2.2018,  V prvním čtení jsme slyšeli silná slova, která říká Bůh ústy proroka Joela: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem“ (Joel2,12), a dále pokračuje „Roztrhněte svá srdce, ne pouze oděv.“ (Joel2, 13) - To je narážka na to, že Izraelité měli...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

VÁNOCE (2017-2018)

Křest Páně

Křest Páně Životice, Pustějov, Kujavy  7.1.2018 Iz 55,1-11 1 Jn 5,1-9 Mk 1,6-11  Kristův křest v Jordánu není jen historickým dokladem, je úžasnou skutečností. Bohočlověk se nechává křtít jako ostatní hříšníci, ale ne jen pro příklad a aby se naplnilo Písmo, anebo aby jiní neřekli.......

2. vánoční týden

středa po 2. vánoční neděly, Pustějov, 3.1.2018,  1 Jn 2,29-3,6 Když se Ježíš stal člověkem, projevila se „velká Boží láska“ , protože Bůh se stal člověkem, abychom se my stali „dětmi Božími“...    Zjevení Páně, Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2018  Když přišli do Jeruzaléma...

Matky Boží

Matky Boží Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2018  4 M 6,22-27 Ž 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21  Dnes slavíme Marii jako Matku Boží. Tato slavnost těsně souvisí s ta-jemstvím vtělení Slova-Božího Syna, a určitým způsobem završuje týdenní sla-vení vánočního tajemství... Maria nebyla Matkou Slova...

sv. Rodiny

sv. Rodiny Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 31.12.2017  1M 15,1-6, 21,1-3 Ž 105 Ž 11,8-19 Lk 2,22-40  Svátku Svaté rodiny každoročně posloucháme, že Svatá Rodina je vzorem pro každou rodinu... - Událost z jeruzalémského chrámu, o níž píše Lukáš, není jen popisem, jak má fungovat správná...

26.12.

sv.Štěpán Hl.Životice 26.12.2017  Být svědkem evangelia je povinností každého křesťana. - Jak lze tento křestní úkol naplňovat? V celku nic složitého. Tento úkol vychází z přijetí radostné zvěsti o narození, smrti a vzkříšení Syna Božího a naplnění přikázání lásky... - Štěpán přijal tento...

Narození Páně

půlnočni, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2017, Lk 2,1-14  Vítám vás všechny, ale především ty, kdo sem přicházejí méně často... Jistěže, i Vánoce mají svoji obvyklou formu a obsah. Nebylo by však zvlášní: kdybychom sem přišli podívat se na jesličky a byli bychom zklamáni, že místo Ježíše,...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

ADVENT (2017-18)

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.12.2017  2 Sam 7,1-16 Ž 89 Řím 16,25-27 Lk 1,26-38  "Našla si milost u Boha" (Lk 1, 30). Všichni dobře víme, jaká výjimečná je Panna Maria. Vždyť si ji Bůh vyvolil k tomu, aby se stala matkou jeho Syna... - Ale to, že je Marie...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE (A) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.12.2017 Ústřední otázka dnešního evangelia je: "Jsi to ty?" Jan Křtitel chce vědět, jestli je Ježíš očekávaný Mesiáš. Janova otázka nás může překvapit, vždyť vyznívá jakoby měl pochybnosti; že Ježíš není ten, kterého on ohlašoval; kterému...

2. adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.12.2017  Iz 40,1-11 Ž 85 2 Pt 3,8-14 Mk 1,1-8  Nedělní liturgie nás pravidelně dvakrát do roka zve na poušť – na první postní neděli a na druhou neděli adventní (ve všech třech cyklech). Zdá se tedy, že poušť je místem, kam Bůh rád zve...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.12.2017  Iz 63,16-64,7 Ž 80 1 Kor 1,3-9 Mk 13,33-37  Několikrát zopakovaná výzva k bdělosti v tak krátkém evangelním úryvku nás nemůže necháte klidně spát. - Kdyby na nás podobně naléhal kdokoliv z blízkých, abychom s takovou bdělostí...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období (2017-18)

3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 19.12.2017, Sof 3,1-13  Boží „běda“ vyslovené prorokem Sofoniášem hovoří o pokoře, a právě proto bude lid schopný nového začátku a přijat Boží požehnání...   středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 20.12.2017, Iz 7,10-14  Prorok Izaiáš...

2. adventní týden

středa po 2. adventní neděle, Pustějov, 13.12.2017, Iz 40,25-31  Dnešní obraz přibližuje Boha jako všemocného tvůrce vesmíru, který v Izaiášově poezii dává naději: „kdo doufají v Boha, nabývá sil“...    čtvrtek po 2. adventní neděle, Kujavy, 14.12.2017, Iz 41,13-20  I v dnešní...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle + sv, Mikuláš, Kujavy, H.Životice, 5.12.2017, Iz 11,1-10  O svatém Mikuláší je popsaných hodně legend. Nehledíc na to, které jsou pravdivé a které ne, sv. Mikuláš byl velkým člověkem. Byl mužem skromným a dobrého srdce. Mnoho dobra však vykonal potají. Později se...

Záznamy: 1 - 3 ze 3