26. týden v mezidobí

úterý po 26. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 2.10.2018, Job 3,1-23 

Víra není slepá a dovoluje také klást Bohu otázky... Vidíme to i na Jobovi, kdy proklíná svůj den narození a ptá se, proč nemůže svému osudu uniknout. - Spolehlivá a jednoznačná odpověď není, ale z pozdějšího vývoje událostí víme, že Jobovi bylo nakonec mnohonásobně požehnáno... 

 

středa po 26. neděli v mezidobí, Pustějov, 3.10.2018, Job 9,1-16 

Job se chce přít s Bohem o svoji spravedlnost, ale přichází k závěru, že Bůh je stejně moudřejší a silnější, proto to nemá smysl. Bůh ho však přesto všechno později osloví, aby „si to vyříkali“ a Job se nakonec pokoří a chválí Boha... 

 

čtvrtek po 26 neděli v mezidobí, Kujavy, 4.10.2018, Job 19,21-27 

Job byl postižen vředy, tedy na jeho tělo nebyl vábivý pohled, ale přesto uvažuje o vzkříšení těla, které bude už oslavené a bez vady... 

 

pátek po 26. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 5.10.2018, Job 38,1-21 

Job se chtěl přít s Bohem o své spravedlnosti, Bůh se k němu sklonil a otázky, které mu klade, upomínají Joba na hranice jeho vědění, avšak ukazují také Boží lásku k tvorstvu... 

 

sobota po 26. neděli v mezidobí, Pustějov, 6.10.2018, Job 42,1-16 

Člověk nad Bohem vyhrát nemůže. Pochopil to i Job, proto se pokořil a lituje, že se odvážil přít s Bohem. Bůh je milující a velkorysí, proto Jobobovi požehnal....