33. týden v mezidobí

úterý po 33. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 20.11.2018, Zjv 3,1-22 

Lidé v Sardech a Laodiceji se odklonili od Boha a Jan je vyzývá, aby se obrátili a nebyli již „vlažní“, neboť „Bůh stojí před dveřmi a klepe, abychom ho vpustili dnu a zvítězili...“ 

 

středa po 33. neděli v mezidobí, Pustějov, 21.11.2018, Zjv 4,1-11 

První čtení podává dva oslavné hymny nebeské liturgie. Bůh sice naše oslavování nepotřebuje, ale spíše je to pozvánka pro nás do jeho společenství ve věčné blaženosti... 

 

čtvrtek po 33. neděli v mezidobí, Kujavy, 22.11.2018, Zjv 5,1-10 

Z celého lidského pokolení, jedině Kristus jako Boho-člověk dokáže otevřít svitek a poznat Boží vůli, protože svojí poslušností až k smrti na kříži, mohl vstát z mrtvých a otevřít nám všem nebe... 

 

pátek po 33. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 23.11.2018, Zjv 10,8-11 

Symbolické polknutí svitku znamená, že Jan už není jen „divák“, ale jako prorok musí události vnitřně pochopit a zpracovat. Nejdříve je to sladké - tedy proroctví je dobré, neboť hovoří o Božím vítězství; ale i hořké, neboť hovoří i o těžkostech a katastrofách...