1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle + sv, Mikuláš, Kujavy, H.Životice, 5.12.2017, Iz 11,1-10 

O svatém Mikuláší je popsaných hodně legend. Nehledíc na to, které jsou pravdivé a které ne, sv. Mikuláš byl velkým člověkem. Byl mužem skromným a dobrého srdce. Mnoho dobra však vykonal potají. Později se stal biskupem, ale i tu žil asketickým životem a byl dobročinný. Jako svatého ho můžeme lehce rozpoznat jako biskupa, s knihou Písma sv. a třemi symbolickými jablky... První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ (anebo podle vzoru sv. Mikuláše - „jabká“) ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli světla a pokoje…

 

středa po 1. adventní neděle, Pustějov, 6.12.2017, Iz 25,6-10 

Izaiáš hovoří o Bohu v obrazech: Bůh je jako hostitel, utěšitel a vysvoboditel. To vše se splní, neboť Bůh je věrný… 

 

Nepospkvrněná, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.12.2017, 1 M 3,9-20 

Dnešní svátek se týká okamžiku početí Panny Marie, kdy její rodiče (nevíme, jak se jmenovali, ale podle tradice Jáchym a Anna) jí dali tělo; a v okamžiku početí Bůh přidává duši.... Bohužel po pádu prvních lidí Adama a Evy je ta duše zatížena dědičnou vinou. U Panny Marie došlo k výjimce, bylo to jinak. Dnes si tedy připomínáme toto: že je neposkvrněně počatá, tedy nezatížena dědičnou vinou.... K dnešní slavnosti jako takové vlastně není přímý text v Písmu svatém. Můžeme říci, že tam je ten opačný text, právě to, co jsme slyšeli v prvním čtení, jak Adam s Evou zrušili svoje přátelství s Bohem. Hřích, to není nějaká maličkost. Hřích boří. Hřích ničí vztahy mezi lidmi, mezi člověkem a Bohem... - Marie byla hříchu uchráněná, proto ji anděl pozdravuje „milostiplná“... Ačkoli je pro nás dnešní svátek těžko uchopitelný, chce říct: že dobro je silnější než zlo a proto prosme Marii o pomoc, ať nás chrání a přivede k Bohu do nebe...