32. týden v mezidobí

úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 13.11.2018, Tit 2,1-14 

Pavel píše Titovi praktické zásady života pro jednotlivé skupiny. Není to jen přirozená mravnost, ale postoj těch, kdo uvěřili Kristu a očekávají jeho příchod... 

 

středa po 32. neděli v mezidobí, Pustějov, 14.11.2018, Tit 3,1-7 

„Bůh nás ve svém milosrdenství spasil“ - píše apoštol Pavel Titovi - a proto bychom měli být k jiným „mírní a uctiví“, abychom „dostali v dědictví věčný život“... 

 

čtvrtek po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, 15.11.2018, Flm 7-20 

Onezimos byl uprchlý otrok. Apoštol Pavel vyzývá jeho pána-křesťana (ne však z titulu své funkce, ale kvůli bratrské lásce), aby ho znovu přijal a odpustil mu... 

 

pátek po 32. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 16.11.2018, 2 Jn 4-9 

Jan pravděpodobně píše nějaké církevní obci a dává do protikladu život podle přikázání v lásce k vznikajícím bludům těch, kteří Krista nepokládali za Boho-člověka... 

 

sobota po 32. neděli v mezidobí, Pustějov, 17.11.2018, 3 Jn 5-8 

Janův list dosvědčuje tehdejší úřad tzv. „potulných kazatelů“. Jan děkuje Gájovi za jeho ochotu je podporovat, protože tím se také buduje Boží církev...