6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 8.5.2018, Sk 16,22-34 

Pavel osvobodil jednu ženu z démonské posedlosti, čím majiteli věštírny způsobil značnou ekonomickou ztrátu. Ten poštval proti Pavlovi lid, a tak se dostal do vězení. Ale i tu ohlašuje Krista a výsledkem bylo obrácení celé rodiny... 

 

Nanebevstoupení, Pustějov, Kujavy, H.Životice, 10.5.2018 

Za Kristova pozemského života se mohli lidé spojit s Bohem prostřednictvím Ježíšova lidského těla. Nanebevstoupením Kristus od nás neodešel. Nenechal nás sirotky, ale usídlil se navždy mezi námi, a to tam, kde ho měli hledat i apoštoly: v Písmu, ve svátostech, v kázáních, v bližních... Bylo dobré pro nás, aby odešel v těle: jen díky tomu, že odešel, ho můžeme najít v modlitbě, v práci, ve svátostech, v bližních, v jeho slově, v kosmu, v živé i neživé přírodě,... Tuto rozsáhlejší a hlubší přítomnost Kristovu ve světě po jeho nanebevstoupení umožňuje vnitřní činnost Ducha Svatého, kterého nám Ježíš přislíbil před svým odchodem a kterého také poslal... Jedna z činností, která je vlastní Duchu Svatému, je vydávat svědectví o Ježíši Kristu. A toto vnitřní svědectví Ducha Svatého vede křesťany, aby byli i oni živým svědectvím o evangeliu... Kristovo nanebevstoupení nám stále a živě ukazuje, kam máme směrovat i my... 

 

sobota po 6. neděli velikonoční, Pustějov, 12.5.2018, Sk 18,23-28 

Ovocem Pavlova misijního působení v Koryntu a Efesu jsou věrní spolupracovníci a oduševnělý Apolon, tedy „hořící v Duchu“, který sám se stává misionářem...