svatý týden

úterý svatý týden, Kujavy,Hl.Životice 27.3.2018, Iz 49,1-6 

Tak, jako prorok Izaiáš, i my všichni máme být v Kristu „světlem“, aby se spása rozšířila až do končín země... 

 

středa svatý týden, Pustějov 28.3.2018, Iz 50,4-9 

Izaiáš, tak jako i jiní proroci, se stává předobrazem Krista. Utrpení přijaté a obětované se stává utrpením výkupným...