25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 23.9.2018 

Mdr 2,12-20 Ž 54 Jak 3,16-4,3 Mk 9,30-37 

Ježíš rád mluvil v podobenstvích, dnes však mluví zcela otevřeně. Učedníci potřebovali vědět, jak se budou události v blízké budoucnosti odvíjet. Doposud byli svědky neuvěřitelných úspěchů a velké přízně zástupů. Tyto chvíle na výsluní však měly brzy skončit... Učedníci mu však nerozuměli a báli se ho zeptat. To, co jim říkal, jim přišlo jako zcela nemožné. Raději jeho slova nekomentovali a nechali je ležet ladem, dokonce neslušně se cestou bavili o něčem úplně jiném... 

(Udělám malou odbočku: V knize Genesis (1M 4,6n) se nachází příběh Kaina a Ábela, kteří přinesli Bohu oběť. Bůh však shlédl pouze na oběť Ábela. A Kain nechápal, proč není Bohem přijat; nechápal, že jeho oběť nebyla upřímná. Vzkypěl v něm hněv, závist a žárlivost na Ábela. A v tu chvíli k němu Bůh promluvil; čímž vlastně učinil více, než když jen přijal Ábelovu oběť... Jenže Kain s Bohem o svém problému nechtěl mluvit a důsledkem toho byla první vražda na zemi... Podobně to vidíme třeba i v našich rodinách, či už mezi manžely nebo dětmi: Když se spolu pokojně a konstruktivně nekomunikuje; neřeší se problémy, ale nechává se to v nás jakoby vzkypět - pak to jednou prostě bouchne... A platí to i o nemluvení s Bohem...) 

Učedníci nerozuměli Kristovým slovům, nedovedli si představit, jak by se něco takového mohlo stát a jak by oni sami mohli přežít jeho pád. A tak jeho slova nepřijali, nekomunikovali s ním a první, co následovalo, byla rvačka o vlivná místa v jeho království. - Kristus se na ně neobořil, nedostali vynadáno. Pouze jim řekl, koho nebe pokládá za největšího a kde je to nejvyšší místo, o které se mezi sebou s takovou vervou dohadovali... Kristus, přestože učedníci nerozuměli a báli se ho zeptat, před nimi odhaluje krásu Otcova království: Jednou pochopí. Jednou se otevře jejich mysl a bude jim připomenuto, co jim sděloval, když oni nerozuměli a báli se zeptat... Buďme Kristu vytrvale věrní. Mnoha věcem nerozumíme, na jiné se bojíme zeptat. Přesto konejme. Věrnost a vytrvalost přinese plody. Mnohé z toho, co nám bible a církev nabízí, je jakoby zahaleno tajemstvím. Nebojme se však často s Kristem komunikovat...