2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 27.2.2018, Iz 1,10-20 

Prorok Izaiáš nás vyzývá, abychom odtsranili své špatné skutky a učili se dělat dobře, hledali spravedlnost a milosrdenství... 

 

čtvrtek po 2. postní, Kujavy, 1.3.2018, Jer 17,5-10 

Prorok Jeremiáš upozorňuje, že pouze člověk mající svoji jistotu v Bohu, je schopen nechat se proniknout jeho požehnáním.... 

 

pátek po 2. postní, Hl. Životice, 2.3.2018, 1 M 37,3-28 

Příběh prodaného Josefa svými bratri je sice dojemný, ale i toto zlo dokáže Bůh nakonec proměnit v dobro... Josef je také předobrazem Ježíše. 

 

sobota po 2. postní, Pustějov, 2.3.2018, Mich 7,14-20 

Závěr knihy proroka Micheáše je modlitbou podobnou žalmům. Boží věrnost, milosrdenství a smilování jsou větší než naše viny a hříchy, proto nás to vést k děkovní modlitbě...