4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 24.4.2018, Sk 11,19-26 

Antiochie na Orontu byla třetím největším městem římské říše. Tady se nacházela první komunita židokřesťanů a také křesťanů z pohanství; tady se Barnabáš přidává k Šavlovi; a tady prvně nazvali věřících „křesťané“... 

 

středa po 4. neděli velikonoční (sv. Marek), Pustějov, 25.4.2018, Sk 12,24-13,5 

Evangelista Marek je pravděpodobně průvodcem Barnabáše a Pavla, později i Petra. V Atiochii začínají Pavlovy misie vedeny DS. 

 

čtvrtek po 4. neděli velikonoční, Kujavy, 26.4.2018, Sk 13,13-25 

Pavel s Barnabášem je na první misijní cestě, kde v synagoze ohlašuje Krista podobně jako Petr a to ve světle Písem... 

 

pátek po 4. neděli velikonoční, H.Životice, 27.4.2018, Sk 13,26-33 

Pavel vychází z toho, co má se svými posluchači společné; podává krátký nárys dějin a řeč završuje Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním, že se splnily všechna přislíbení... 

 

sobota po 4. neděli velikonoční, Pustějov, 28.4.2018, Sk 13,44-52 

Bůh si volí hlasatelé, ale i posluchačům otvírá srdce... Když v Antiochii židé, kterým si mělo prvním hlásat Boží slovo ho nepřijali, pohané se naopak radovali...