Popeleční středa

popeleční středa, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 15.2.2018, 

V prvním čtení jsme slyšeli silná slova, která říká Bůh ústy proroka Joela: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem“ (Joel2,12), a dále pokračuje „Roztrhněte svá srdce, ne pouze oděv.“ (Joel2, 13) - To je narážka na to, že Izraelité měli ve zvyku (když se jich něco dotklo, byli něčím hluboce zasaženi, anebo chcěli vyjádřit hluboký zármutek) roztrhnout si kus šatu, tuniku. Tím prorok chce říci, že příprava, obrácení má jít do nitra - má být konkrétní, zásadní, ne pouze vnější... - A apoštol Pavel napsal do Korintu: „...teď je ta doba příhodná...“ (2 Kor 6,2) Teď (pokud jsme ještě živí) je ta vhodná doba, aby jsme se zastavili a zamysleli nad svým životem; aby jsme se ztišili a slyšeli Boží slovo... - A evangelium také zdůrazňuje tu zásadní, vnitřní změnu, ne to vnější, okázalé... Doba postní má tento obsah: Obraťte se, změňte své smýšlení! Někdy je možná v našich hlavách představa, že v době postní jde o polepšení. Jistě, tak to má být, ale je to nedostatečné slovo pro vyjádření toho, co postní doba je... Tady nejde jen o nějaké polepšení, oprášení, kosmetické úpravy našeho života; tady jde o změnu, obrat... V hebrejštině měli pro tento pojem slovo "jašub": zastavit se na cestě, po které jdu, obrátit se, najít správný směr a vydat se tím směrem, který vede k cíli: "Jašub" - obraťte se. Řekové to zas vyjadřovali slovem "metanoia"... Postní doba nás tedy vyzývá k tomu, abychom se zamysleli, ztišili, sestoupili do hloubky svého srdce, uvědomili si, kde stojíme, a pochopili, kdo je náš láskyplný a milosrdný Pán. Na teto cestě nejsme sami, On kráčí s námi...

 

čtvrtek po popelci, Kujavy, 15.2.2018, 5 M 30,15-20 

Bůh nám dal svobodu volby. On je původce, ale i cíl. Cesta je náš život. Když kráčíme k tomuto cíly, určitě neprohloupíme... 

 

pátek po popelci, Hl. Životice, 16.2.2018, Iz 58,1-9 

Lid ústy proroka je usvedčen z falešné a vnějškové zbožnosti a je mu ukázána cesta pravého pokání. Skrze takový půst je člověk uzdraven a Bůh je s ním... 

 

sobota po popelci, Pustějov, 17.2.2018, Iz 58,9-14 

Výzva k pravému postu ze včera je dnes zopakována a zaslíbení požehnání s ním spojené je rozvinuté obraznou řečí...