3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 19.12.2017, Sof 3,1-13 

Boží „běda“ vyslovené prorokem Sofoniášem hovoří o pokoře, a právě proto bude lid schopný nového začátku a přijat Boží požehnání...

 

středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 20.12.2017, Iz 7,10-14 

Prorok Izaiáš nabízí králi Achazovi znamení záchrany ve „znamení panny“. Mohlo se jednat o přímého potomka, anebo symbolicky mohlo jít o JK... 

 

čtvrtek po 3. adventní neděle, Kujavy, 21.12.2017, Pís 2,8-14 

Ačkoli biblická milostná poezie nemá přímý vztah ke Kristu, ale můžeme v ní slyšet symbolické očekávání celého tvorstva v brzký příchod Krista.... 

 

pátek po 3. adventní neděle, H.Životice 22.12.2016, 1 Sam 1,24-28 

V prvním čtení Anna obětuje a odevzdává Samuela Bohu. Žalm byla pak její modlitba poděkování. Na slova Anny navazuje v evangeliu Maria svým Magnifikat... 

 

sobota po 3. adventní neděle, Pustějov, 23.12.2016, Mal 3,1-24 V době proroka Malachiáše lid navrátivší se z babylonského zajetí je v duchovních troskách a proto prorok vyzývá k pokání a dává naději na příchod Eliáše a „nového krále“, což se naplnilo v JK...